★★★★★ 4.8 (168 reviews)
Grondverzet.nu

Technisch verslag van grondverzet

Offerte aanvragen
Grondverzet

Wanneer is een technisch verslag van grondverzet nodig?

Het gaat om wanneer er een technisch verslag van grondverzet nodig zijn er sinds januari 2004 zijn strengere regels toepasselijk. De bedoeling is het mijden van verplaatsing van bodemverontreiniging bij uitgravingen. De bepalingen houden onder andere in dat:

“Indien het volume aan uitgegraven bodem de 250 m³ overschrijdt of indien de uitgegraven bodem afkomstig is van een zogenaamd verdachte grond er eerst moet worden overgegaan tot een onderzoek van de uit te graven bodem (een technisch verslag) dat wordt vervolgens dient te worden voorgelegd aan een daartoe erkende organisatie.”

Bodembeheerrapport

De erkende organisatie levert op basis van de gegevens uit het technisch verslag een bodembeheerrapport af. In het bodembeheerrapport wordt de conformiteit van de uitgegraven bodem met de voorwaarden voor het beoogde gebruik geattesteerd. Door een ketenbeheersysteem zal de ontvanger van de uitgegraven bodem dan de garantie hebben dat de uitgegraven bodem zijn perceel niet vervuilt.

Iedereen, zowel de particulieren als de bedrijven die overgaan tot grondverzet, dienen deze bepalingen te respecteren.

Bron: VLAREBO

Offerte aanvragen
  • Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 10 MB.

    • Hidden
    • Hidden