★★★★★ 4.8 (151 reviews)
Wat is het verschil tussen klei en leem?

Wat is een AP04 keuring?

Een AP04-keuring, ook wel bekend als een partijkeuring, heeft tot doel de milieutechnische kwaliteit van bodem- of bouwmaterialen vast te stellen. Deze keuring is van essentieel belang wanneer u van plan bent bodemmaterialen te gebruiken, te hergebruiken of toe te passen. Doel van deze keuring is het beoordelen van de kwaliteitsklasse van de betreffende bodemmaterialen.

 

schone grond verklaring onderzoek nen kosten
Informeer bij u in de gemeente naar de achtergrondwaarden van uw grond

Hoeveel grond afvoeren zonder AP04?

Een veelgestelde vraag bij ons is hoeveel grond je afvoeren zonder deze partijkeuring. Antwoord: het gebruik van bodem- en baggerspecie in hoeveelheden van minder dan 50 m3, waarbij de kwaliteit binnen de vastgestelde achtergrondwaarden valt, vereist geen melding. Voor alle andere gevallen is er echter een meldingsplicht van kracht.

Met andere woorden, u hoeft geen formele melding te doen of toestemming aan te vragen om deze specie te gebruiken in kleine hoeveelheden die aan de normen voldoen. Met vastgestelde achtergrond voorwaarden bedoelen we de historie van het grond. Het bepalen van de achtergrondwaarden is een cruciaal onderdeel van milieubeheer en bodemonderzoek. Het identificeren op basis van historie helpt of er mogelijke eventuele verontreinigingen zijn.

Proces van grondonderzoek
tuinaarde afvoeren

Schoongrondverklaring

Aanvullend op de AP04 keuring is de ‘schone grond verklaring’. Het is een officiële verklaring die aangeeft dat een bepaalde hoeveelheid grond als schoon en vrij van verontreinigingen is beoordeeld volgens vastgestelde milieunormen en -richtlijnen. Deze verklaring wordt meestal afgegeven door relevante overheidsinstanties of milieudeskundigen na uitgebreide tests en analyses van de grond.

Bovendien is de schoongrondverklaring belangrijk in situaties waarbij grond wordt verplaatst, hergebruikt, of wanneer er bouw- of ontwikkelingsprojecten plaatsvinden op locaties die voorheen mogelijk verontreinigd waren. Het hebben van een schoongrondverklaring geeft aan dat de grond voldoet aan de wettelijke normen en veilig kan worden gebruikt voor beoogde doeleinden, zoals bouw, landbouw, of landschapsprojecten.

Het is essentieel om de grondstatus te kennen om mogelijke milieu- en gezondheidsrisico’s te minimaliseren en om te voldoen aan milieuvoorschriften en regelgeving. Als grond als verontreinigd wordt beschouwd, kan dit leiden tot extra kosten en maatregelen om de verontreinigingen te behandelen voordat de grond veilig kan worden gebruikt.

schoongrondverklaring nodig gemeente kosten nieuwbouw verplicht prijs aankoop woning

Kosten van een AP04 keuring

De kosten voor een AP04-keuring in Nederland variëren afhankelijk van een aantal verschillende factoren. Denk aan de omvang, de locatie en eventuele extra testen of analyses die nodig zijn. Gemiddeld zijn de kosten voor een standaard AP04-keuring rond de 1.500 euro.

Daarnaast variëren de kosten op basis van eventuele aanvullende tests. Zoals AP04-keuring met betrekking tot asbest of zware metalen, wat extra kosten met zich mee kan brengen.

Tot slot is ook belangrijk om te onthouden dat de kosten voor de AP04-keuring slechts een deel zijn van het totale kostenplaatje. Wanneer je met grondwerken of bouwprojecten te maken heeft. Andere kosten zoals transport, sanering (indien nodig) en het naleven van milieuvoorschriften zijn ook van invloed op het kostenplaatje.

Offerte aanvragen
  • Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 10 MB.

    • Hidden
    • Hidden