★★★★★ 4.8 (162 reviews)
Grondverzet.nu

kosten bodemsanering per m3

Wat is de betekenis van bodemsanering, wanneer spreken we van vervuilde grond en wat zijn de kosten? 

Schone grond verklaring kosten grond afvoeren verplicht
Schoongrondverklaring

Wat is bodemsanering?

Bodemsanering betekent niets anders dan het proces om een stuk grond vrij van bodemverontreiniging te maken. We spreken van bodemverontreiniging als er stoffen in de bodem zitten die er niet thuis horen. In Nederland is de bodem op ongeveer 175.000 plekken verontreinigd en dat moet vroeg of laat schoongemaakt worden. Met name de vuilnisbelten en huisvuil zijn de grootste oorzaken van verontreinigde bodems. Dit heeft alles te maken met de giftige chemicaliën en omdat men in de jaren ’70 pas chemisch afval is gaan scheiden. Er bestaan diverse methoden en technieken om de vervuilde grond te reinigen. De keuze en uitvoering hangen onder andere af van de plaats, de aard en de ernst van de vervuiling en van de functie van de bodem.

Bodemonderzoek NEN 5740 5725

Kosten bodemsanering per m3

Het reinigen van vervuilde bodem kosten vaak een enorme hoeveelheid energie per m3 om de verontreiniging tot de gewenste waarde te saneren. De kosten variëren van circa € 100,- tot € 250,- per m3. Doorgaans is de grootste kostenpost is vaak de afvoer en het reinigen van de desbetreffende grond. De kosten van het saneren van de bodem zijn in grote lijnen afhankelijk van:

 • Saneringsmethode
 • Soort verontreiniging en de daarmee samenhangende reiniging
 • Diepte van de verontreiniging
 • Omvang van de verontreiniging
 • Ligging van de locatie
 • Bereikbaarheid van de locatie
 • Bereikbaarheid van de verontreiniging
 • Te nemen veiligheidsmaatregelen
 • Noodzaak tot grondkeringen, grondwateronttrekkingen en bijbehorende grondwaterzuivering
 • Samenloop met overige werkzaamheden
 • Eventuele bijkomende werkzaamheden
Bodemsanering

Wanneer is saneren van de bodem nodig?

De circulaire bodemsanering geeft aan dat sprake is van een geval van bodemverontreiniging zodra sprake is van meer dan 25 m3 bodemvolume grond of 100 m3 bodemvolume grondwater die met één of meerdere stoffen verontreinigd is tot boven de interventiewaarde.  Wij kunnen ons goed voorstellen dat u van te voren wilt weten wat de kosten zullen zijn voor het saneren van uw vervuilde grond. De bodemsanering kosten zijn afhankelijk van een aantal belangrijke factoren. Van A tot Z staan wij graag voor u klaar. Door onze jarenlange ervaring weten wij als geen ander hoe wij vervuilde grond moeten saneren. Meer informatie nodig? Neem gerust contact op.

Offerte aanvragen

Oeps! We konden je formulier niet vinden.