★★★★★ 4.8 (168 reviews)

De uitdagingen in de interpretatie van een KLIC-melding

23 januari, 2024

Het maken van een KLIC-melding is een essentiële stap in Nederland voordat er met graafwerkzaamheden kan worden begonnen. Dit omvat het aanvragen van informatie over de ligging van kabels en leidingen. Deze procedure, hoewel het noodzakelijk is, brengt aanzienlijke uitdagingen met zich mee. Deze komen vooral kijken bij de interpretatie van de resultaten. Dit artikel belicht de complexiteit van het proces en de uitdagingen die bij de interpretatie van de bevindingen komen kijken.

Het belang van KLIC-meldingen

Voordat graafwerkzaamheden kunnen beginnen, is het van groot belang om meer te weten van de ondergrondse infrastructuur. Je wilt ten slotte niet per ongeluk schade doen aan deze infrastructuren of de veiligheid van de mensen die de werkzaamheden uitvoeren in het geding brengen. Een melding maken bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum is om deze reden verplicht volgens de Nederlandse wetgeving. Zij kunnen dan de benodigde informatie verschaffen om de werkzaamheden veilig te laten verlopen.

Interpretatie van de resultaten

Na een KLIC-melding ontvangt de aanvrager een pakket met tekeningen en gegevens. Deze data bevat de locaties van kabels en leidingen binnen het aangegeven graafgebied. Houd na het maken van een KLIC-melding rekening met de volgende aspecten:

  • Complexiteit van data: de gegevens vereisen enige mate van technische kennis om correct te interpreteren. Hieronder valt bijvoorbeeld het begrijpen van de verschillende soorten leidingen, de potentiële gevaren die ze met zich meebrengen, en hoe deze kabels zijn weergegeven op de kaarten.
  • Nauwkeurigheid van de informatie: de nauwkeurigheid van gegevens die binnenkomen na het maken van een melding bij KLIC kan nogal variëren. Oudere leidingen zijn soms niet zo nauwkeurig gedocumenteerd als hun recentere tegenhangers. Dit kan leiden tot onzekerheden bij het graven.
  • Wijzigingen in de ondergrond: ondergrondse situaties kunnen veranderen nadat de gegevens zijn verstrekt. Dit is vooral zo bij stedelijke gebieden en gebieden die nog in ontwikkeling zijn. Het is daarom nodig om continu alert te zijn en te verifiëren dat je met de meest recente gegevens werkt.

Grootste uitdagingen

De grootste uitdagingen die komen kijken bij het interpreteren van data vloeien hieruit voort. De juiste technische expertise kan een uitdaging zijn voor kleinere aannemers of particulieren die niet regelmatig met informatie van deze soort werken. Hiervoor kan een externe partij worden ingeschakeld, maar dit brengt kosten met zich mee. Het grondig analyseren van KLIC-gegevens vergt tevens ook veel tijd, en kan daarmee kosten met zich meebrengen als het project vertraagd wordt. Buiten de kosten moeten ook de veiligheidsrisico’s en de juridische verantwoordelijkheid in gedachten gehouden worden. Verkeerd graven kan immers veiligheidsrisico’s in de vorm van materiële schade en levensgevaarlijke situaties met zich meebrengen. Hierbij is de verantwoordelijke vaak de graver. Zorgvuldige interpretatie is daarom essentieel om gevaarlijke situaties en juridische consequenties zoveel mogelijk te vermijden, ongeacht de extra kosten die dit mogelijk met zich meebrengt.

KLIC-meldingen spelen nu eenmaal een grote rol in het waarborgen van de veiligheid en het voorkomen van schade bij graafwerkzaamheden. Hoewel de interpretatie van de resultaten van een KLIC-melding een ingewikkelde taak is, kan hier niet zomaar op bezuinigd worden. Het is dan ook van vitaal belang voor bedrijven en individuen die graafwerkzaamheden uitvoeren zich bewust zijn van deze uitdagingen en met de nodige voorzichtigheid te werk gaan.

Offerte aanvragen
  • Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 10 MB.

    • Hidden
    • Hidden