★★★★★ 4.8 (168 reviews)
Grondverzet.nu

Bodemonderzoek laten uitvoeren

Bodemonderzoek laten uitvoeren? Wat kost het, hoe doe je het en waar moet je op letten.

Bodemonderzoek
Verkennend bodemonderzoek

Wat is een bodemonderzoek?

Een bodemonderzoek is een onderzoek naar de toestand van een bepaald stuk grond. Je kunt verschillende soorten bodemonderzoeken laten uitvoeren en het bestaat uit de volgende fases:

Een bodemonderzoek komt om de hoek kijken als je gaat (ver)bouwen en een huis gaat kopen of verkopen. Ook ondernemers kunnen met een bodemonderzoek in aanraking komen. Bijvoorbeeld door het uitbreiden van een wagenpark of loods. Een bodemonderzoek voer je uit om inzicht te krijgen in de mate van bodemverontreiniging, de kwaliteit van de bodem en zijn specifieke kenmerken. Want het is wettelijk verboden om te bouwen op een ‘ernstig’ verontreinigde bodem. Als hier sprake van is dien je de bodem te laten saneren.

Bodemonderzoek particulier

Bodemonderzoek voor particulieren

Ook voor particulieren is het in Nederland bij de wet verplicht om de grond van een aangekochte kavel te laten onderzoeken alvorens je start met de (ver)bouw van een woning, veranda, tuinhuis of schuur. Daarnaast is het voor de aanvraag van een omgevingsvergunning (lees bouwvergunning) noodzakelijk om een bodemonderzoek te laten uitvoeren. Voor diegenen die op het punt staan een huis of perceel te kopen bevelen we het aan om een quickscan uit te laten uitvoeren. Want als koper van een huis of een stuk grond ben je verplicht om uit te zoeken of de bodem mogelijk verontreiniging is. De verkoper en de makelaar hebben in deze puur een ‘mededelingsplicht’. Dat wil zeggen dat de laatstgenoemden verplicht zijn, als bekend is dat de bodem is vervuild, om jou als nieuwe eigenaar hierover te informeren. Indien de grond dermate verontreinigd is kun je als eigenaar kostentechnisch opdraaien voor het saneren van de bodem.

Bodemonderzoek bedrijven

Bodemonderzoek voor bedrijven

Een onderzoek naar de bodem is van belang voor bedrijven die grond willen bebouwen. Daarnaast is er een milieutechnisch bodemonderzoek nodig bij bedrijven die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. Dit is de zogenaamde nul-waarde onderzoek. Als uit het onderzoek blijkt dat er géén sprake is van verontreiniging, dan krijgt de grond een ‘schone grond verklaring‘. Een bodem komt voor deze verklaring in aanmerking wanneer de verontreiniging minder dan 25m3 bedraagt. Is de bodem mogelijk toch verontreinigd of twijfel je aan de grond? Naast een vergaande aansprakelijkheid kan het voor bedrijven een aanzienlijke kostenpost met zich mee brengen. Bedrijven doen er om die reden er zeer verstandig aan om de bodem voortijdig te laten onderzoeken.

 

Bodemonderzoek laten uitvoeren kosten

Kosten voor bodemonderzoek

De investering in het laten verzorgen van een bodemonderzoek hangt samen met de omvang grond (perceel) en de uitkomsten van het historisch onderzoek. Hoe groter het perceel hoe meer boringen, peilbuizen en analyses en gedaan moeten worden. Dit gedeelte omvat het verkennend bodemonderzoek. Deze kosten bedragen doorgaans tussen de 1.000,- en 5.000,- euro. Zodra er iets van verontreinigde grond wordt gevonden vindt er een nader onderzoek plaats. De totale kosten van een nader onderzoek zijn op voor hand niet te zeggen. Het betreft in deze maatwerk. Tot slot dient er een nul-waarde onderzoek plaats vinden op iedere plek waar te vinden waar bodemverontreiniging mogelijk door bepaalde activiteiten kan ontstaan. Eveneens zijn ook deze kosten zijn niet direct helder voor je aan te duiden en kan alleen via het voor- en verkennend onderzoek in kaart worden gebracht.

 

Meer informatie
Lees verder over o.a. over bodemonderzoek, schone grond verklaring en bodemsanering.
Offerte aanvragen
  • Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 10 MB.

    • Hidden
    • Hidden